Οικονομικά Στοιχεία 2017

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε το  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ για ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 15/1/2017 έως 31/12/2017

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά