Οικονομικά Στοιχεία 2018

Πατήστε εδώ  για να δείτε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018

Πατήστε εδώ για να δείτε το  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2018 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2018 ΔΟΜΗ