Οικονομικά Στοιχεία 2019

Πατήστε εδώ  για να δείτε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗ 2019

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗ 2019

Πατήστε εδώ για να δείτε το  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΟΜΗ 2019 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019 ΔΟΜΗ