ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Κατεδαφίσεις
 • Εσκαφές
 • Εκβραχισμοί
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Καθαρισμός Οικοπέδων
 • Κηπευτικά Χώματα
 • Προμήθεια Αδρανών Υλικών

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 • 1 Εσκαφέας – Υδραυλική Σφύρα
 • 1 Εσκαφέα Φορτωτή
 • 1 Μίνι Ερπυστριοφόρο Φορτωτή
 • 1 Μίνι Ερπυστριοφόρο​ Εσκαφέα
 • 2 Φορτηγά

Είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε για την ποιότητα, καινοτομία και συνέπεια των υπηρεσιών μας.